Twee uitbraken van Newcastle disease in Rusland

De Internationale Organisatie voor Diergezondheid (OIE) meldt dat in Rusland twee uitbraken van Newcastle disease (NCD) zijn geweest. Begin september heeft de Federale dienst voor veterinair en fytosanitair toezicht van het Russische ministerie van landbouw hier melding van gemaakt. Dit is bevestigd door een referentielaboratorium van de OIE.

In beide gevallen ging het om een uitbraak bij in de achtertuin gehouden vogels, mogelijk kippen. De uitbraken waren beide in de regio Vladimirskaya Oblast, net ten oosten van Moskou. Van de 87 vogels zijn er 77 gestorven. De bron van de infectie is niet duidelijk.

Zeer besmettelijke virusinfectie

Newcastle disease, ook bekend als pseudovogelpest is een zeer besmettelijke virusinfectie. In Nederland is het verplicht om bedrijfsmatig gehouden kippen en kalkoenen er tegen te vaccineren. Rond de zomer zijn er verschillende uitbraken van Newcastle disease in Oost-Europa geweest, onder andere in Bulgarije, Rusland en Macedonië. Na eind juli zijn er geen uitbraken meer geregistreerd.

De uitbraken in Rusland gaan gepaard met vervoersverboden en bovendien wordt exporteurs en transporteurs van levend pluimvee verplicht of geadviseerd om extra reinigings- en ontsmettingsmaatregelen te nemen.

Uitbraak in België in 2018

In 2018 sloeg het agressieve NCD-virus in België nog om zich heen. Toen ging het in ieder geval om twintig besmettingen. In de meeste gevallen ging het om hobbypluimveehouders, maar ook drie professionele ondernemingen werden getroffen. Bedrijven waar NCD uitbreekt, worden geruimd.

Tekst: Martin de Vries