Nieuwe GLB start in 2023

Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten afgelopen week een voorlopig akkoord over de overgangsregeling tussen het huidige en het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten afgelopen week een voorlopig akkoord over de overgangsregeling tussen het huidige en het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ze besloten daarin onder andere over een tweejarige overgangsperiode, in plaats van een eenjarige. Daardoor zal het nieuwe GLB pas starten in 2023. Het akkoord is nog onderhevig aan wijzigingen, maar dan vooral inzake de budgettering van deze tweejarige overgangsperiode.

Brexit

De vertraging komt er voornamelijk wegens de onzekerheden die de brexit met zich meebracht, waardoor er ook geen beslissing viel omtrent de meerjarige financiering van de EU. Door het uitblijven van dit meerjarig financieel kader (MFK) werden ook de cruciale beslissingen omtrent het GLB uitgesteld. Het Europees Parlement en de Europese Raad willen in elk geval voldoende voorspelbaarheid en zekerheid voor land- en tuinbouwers inbouwen met dit tijdige akkoord over de overgangsregeling en de verlenging ervan.

Klimaatregelen

Met uitzondering van de kortere periodes voor het afsluiten van nieuwe agro-milieu- en klimaatmaatregelen kunnen we de komende twee jaar aan de slag met de huidige regels. Hopelijk kan dat ook met een evenwaardig budget. Over het toekomstige GLB zal in de maanden na het zomerreces verder gedebatteerd worden.

Bron: Boerenbond