Departement wil voluit vooruit voor (h)eerlijk voedsel

Het Departement Landbouw en Visserij gaat zich de komende jaren voluit inzetten voor de Vlaamse land- en tuinbouw onder het motto ‘Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen!’. “Een economisch weerbare en klimaatslimme landbouw en visserij, innovatieve oplossingen en verbinding tussen landbouw en visserij en de doelbewuste consument vormen daarbij de kernwoorden”, zo legt Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij uit in een videoboodschap.

Missie en visie

Het Departement stelde zijn nieuwe missie en visie eerst voor aan het eigen personeel. Gezien de coronapandemie deed de secretaris-generaal dat in een videoboodschap. “De missie ‘Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen!’ bevat drie belangrijke pijlers: Vlaanderen, heerlijk en eerlijke voedsel en het dynamische ‘Vooruit!’”, zo luidt het. Via deze missie wil het Departement Landbouw en Visserij bouwen aan een economisch weerbare en klimaatslimme landbouw en visserij. “We zoeken daarbij ook naar innovatieve oplossingen en verbinden landbouwers en vissers met de doelbewuste consument.”

Patricia De Clercq wijst erop dat het Departement Landbouw en Visserij in functie wil werken van zijn verschillende klanten. “Dit zijn onder meer de maatschappij, landbouwers, de landbouwsector, overheden, de visserijsector, de burger, de consument, enz”, vertelt ze. Al merkt de secretaris-generaal daarbij op dat een aantal van deze klanten meer prioriteit krijgen, zoals de professionele landbouwer en visser. Het Departement wil hen via de uitvoering van het Europees beleid maximaal ondersteunen.

Heerlijk en eerlijk voedsel

Wat heerlijk en eerlijk voedsel betreft vertrekt Landbouw en Visserij van de overtuiging dat we in Vlaanderen (h)eerlijk en gezond voedsel kunnen produceren. “Dat is voedsel dat voldoet aan alle kwalitatieve en veiligheidseisen. Daarvoor hebben we een sterke en innovatieve landbouwsector nodig die kan inspelen op de toekomstige eisen en verwachtingen van de burger en de consument”, klinkt het.

De secretaris-generaal wijst er evenwel op dat dit enkel kan gerealiseerd worden wanneer de landbouwer of visser een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. “Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de landbouwer om zijn product te produceren. We zoeken ook mee naar en ondersteunen meerwaardecreatie doorheen de hele keten”, aldus De Clercq. Ze wijst erop dat samenwerking daarbij als één van de belangrijkste katalysatoren zijn.

Een derde component van de nieuwe missie omvat het dynamische aspect ‘Vooruit!’. “We willen een sector die leeft, die vooruitgang boekt op verschillende vlakken, die innovatieve ideeën, producten en projecten voortbrengt en in die zin dus ook vooruitstrevend is”, luidt het. De kernideeën daarbij zijn innovatie en ondernemerschap. “We ondersteunen innovatieve projecten en zorgen voor de verdere verspreiding van kennis en resultaten”, aldus het Departement Landbouw en Visserij.

Vijf grote beleidsthema’s

De missie en de visie is terug te vinden in vijf grote beleidsthema’s die naar voor worden geschoven: klimaat, voedsel, innovatie, economie en ruimte voor landbouw. “Op vlak van klimaat willen we de evolutie naar klimaatslimme en robuuste landbouw ondersteunen door het beleid klimaatcompatibel te maken en te zoeken naar oplossingen. Op deze manier geven we richting aan de sector en ondersteunen we de sector bij de implementatie van het klimaatbeleid”, legt de secretaris-generaal uit.

Voedsel

Onder het beleidsthema voedsel wil het Departement Landbouw en Visserij een voedselproductie in een eerlijk en circulair systeem ondersteunen. Die is toegespitst op de productie van gezonde, eerlijke en kwaliteitsvolle voeding. Die voeding wordt ook geproduceerd met respect voor elke schakel in de keten, met respect voor de planeet en met respect voor de diversiteit in de productie, consumentenvoorkeuren, enz. “We willen stakeholders en beleidsmakers verbinden met oog op een gedragen Vlaams voedselbeleid”, vult De Clercq aan.

Innovatie

Op vlak van innovatie zal het Departement ondernemerschap en innovatie promoten, begeleiden en ondersteunen zodat land- en tuinbouwers en vissers in staat zijn om de economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen te kunnen aangaan.
Met het economische beleidsthema wil het Departement Landbouw en Visserij voluit gaan voor een eerlijke vergoeding van Vlaamse land- en tuinbouwers en vissers voor de duurzame productie van hun kwaliteitsvolle producten.
Dit alles is natuurlijk alleen mogelijk als landbouwers kunnen beschikken over voldoende ruimte: kwaliteitsvolle gronden dicht bij het erf en voldoende uitbreidingsmogelijkheden. “We streven daarbij ook naar een agrarische reconversie van de vrijgekomen sites”, aldus de secretaris-generaal van het Departement.
Bron: VILT