Crevits reserveert 4 miljoen euro voor samenwerking agrovoedingsketen

Bedrijven in de agrovoedingssector kunnen steun krijgen voor investeringen waar de focus ligt op circulaire economie en economische relance in het kader van de coronacrisis. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt toen ze het startschot gaf voor de Dag van de Landbouw. “Er is vier miljoen euro voorzien voor financiële ondersteuning van landbouwers, bedrijven en organisaties die samenwerken en investeren in duurzame vernieuwingen”, aldus de minister.

Agrovoedingsketen = belangrijke sector

Crevits wijst erop dat de agrovoedingsindustrie in Vlaanderen een belangrijke speler is. “De sector staat garant voor meer dan 135.000 jobs. Onze land- en tuinbouwers vormen de basis van deze industrie”, stelt de minister. Volgens haar heeft de coronacrisis aangetoond dat de agrovoedingssector slagkrachtig is, maar ook dat het respect voor landbouw en voedingsbedrijven is toegenomen. “Onze landbouwers en voedingsbedrijven zorgen voor hoogwaardig en veilig voedsel. Daarom is het belangrijk dat de landbouw en de agrovoedingssector investeringen realiseren die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van onze landbouw- en voedingsproducten verhogen”, luidt het.

Vier miljoen voor investeringen

Vanuit het budget van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorziet minister Crevits vier miljoen euro om deze investeringen in de agrovoedingssector te ondersteunen. De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling waarbinnen Vlaanderen via diverse maatregelen de competitiviteit en de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw wil stimuleren en onderzoeken.

De focus van deze oproep ligt deze keer op investeringen in circulaire economie enerzijds en op de economische relance om de gevolgen van de economische crisis te milderen anderzijds. “Vanuit het budget is er telkens 1 miljoen euro voorbehouden voor elk van deze pijlers. Het resterende budget is beschikbaar voor anderen investeringen in de agrovoedingsketen”, legt de minister uit.

Subsidie van 30 procent

Elk geselecteerd project krijgt een subsidie van 30 procent van de totale investering. Crevits wijst erop dat de projecten zullen beoordeeld worden op de meerwaarde voor de landbouwsector, de duurzaamheid van het project en de mate van samenwerking binnen de keten. “Enkel de beste projecten krijgen een subsidie en die is begrensd op een maximum van 300.000 euro per investeringsproject. Het project moet binnen een termijn van maximaal 2,5 jaar uitgevoerd worden”, klinkt het.

Bron: Vilt.be