Boer aan het roer met fijnstofreductie

De toelating van drie ioniserende technieken aan de RAV-lijst, zijn een concreet resultaat van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV). De afgelopen twee jaar zijn in totaal tien oplossingen voor fijnstofreductie in praktijkomgeving getest. Het credo is ‘haalbaar en betaalbaar’, omdat de technieken in bestaande stallen toepasbaar moeten zijn. “Belangrijkste bijvangst is het bewustzijn over fijnstof is gegroeid.”

Projectmanager Jan Workamp van het PEV was een week voor de presentatie van de resultaten te gast bij de PluimveePodcast. In gesprek met hoofdredacteur Martin de Vries van de Pluimveekrant en presentator Ruben Lijzenga schetste hij het grotere plaatje. “De opdracht was om nieuwe technieken in de markt te krijgen die haalbaar en betaalbaar zijn en die toegepast gaan worden door de pluimveehouders in dit geval. De opdracht komt voor uit het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij, zoals dat in december 2016 is opgesteld door verschillende partijen in de regio Foodvalley. Wij zijn vervolgens gaan kijken waar we ons op moesten focussen en dat is inderdaad fijnstof bij pluimvee, omdat daar in de regio relatief de meeste dieren van zijn.”

“Bij elkaar zijn van de technieken die we hebben getest komen er een stuk of vijf, zes uiteindelijk op de landelijke lijst en dat is best een knap resultaat”, zo stelt Workamp. Het project heeft ook bijgedragen aan de bewustwording voor een goed onderbouwde discussie over fijnstof. “Ik denk dat dit project laat zien dat als je samenwerkt je verder komt en dat je zorgt voor draagvlak. Het is geen hogere wiskunde, maar je moet het wel organiseren.”

Testen in pluimveestallen

Workamp stelt dat er nog veel te onderzoeken, als verlengde van het PEV. Twee technieken worden alsnog getest in pluimveestallen. Het Schone Lucht Akkoord en de Regiodeal Foodvalley gaan verder met de technieken, die emissies reduceren ook in andere veehouderijsystemen. “Op zich is de lijn hetzelfde. Niet voor niets is de focus op fijnstof gelegd. Uiteindelijk hebben de technieken een landelijke betekenis gekregen.”

Fijnstofreductie ook schadelijk voor personeel

Het animo om iets te doen aan fijnstofreductie in de pluimveehouderij is groot. “Drie jaar geleden waren wat meer mensen erg sceptisch, misschien met de hakken in het zand. Het project heeft er mede aan bijgedragen dat dit is veranderd. Wat wij merken is dat pluimveehouders beseffen dat de fijnstofconcentratie, die ze zelf inademen in de stal niet gezond is. We meten gehaltes in pm10 die schrikbarend hoog zijn, waarvan de ondernemers zich afvragen als ik daar jaren in rondloop, welke impact heeft dat op mijn longkwaliteit?  Uiteraard hebben ze ook een verantwoordelijkheid richting het personeel.”

Beluister hier de complete PluimveePodcast met Jan Workamp!